Só para desenvolventes: que é un wrapper? (e como traducilo)
-- 
Best regards,
MV

Responderlle a