Estiven pensando que como me parece previsible que haxa poucas presentacións 
rexistradas (cubrín eu onte esa da que falei e asignaronlle ID:5) e pola xente 
que hai rexistrada de momento (ie. hai algún estudante de culleredo) que igual 
non era mala idea rexistrar tamén un obradoiro de tradución de software (e de 
paso xa que Marce vai, poñelo de co-autor do asunto, :) ). 

Se non me engano hoxe é o último día, así que á noite cando veña do choio 
rexístroo (q fai falta reclutar xente prá secta, LOL). 

Responderlle a