Polo que sei aínda non se poden instalar todos os programas de KDE, así que 
habería que saber antes se o Lokalice está entre eles. Plantexácheste o de 
Virtualizar algunha distro quizais?

Responderlle a