> Wikipedia está aí cando a necesitas; agora ela te necesita.
>
> AAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHH!!!!
>!!!!!!!!!!
>
> (A Wikipedia está ahí cando a necesitas/precisas, agora ela necesítate).

 (A Wikipedia está AÍ cando a necesitas[/precisas], agora ela necesítate)

:-D Erro moi frecuente o de escribir ahí co "h" no medio como en castelán, 
claro que o "te necesita" da mensaxe orixinal doe.

>
>
> --
> Best regards,
> MV

Responderlle a