docker? 

caso: 

'Docker for Krita'
Comentario:
Lugar: krita/data/krita_dock.desktop:4 
Diverso: fuzzy 
Contexto anterior: "Comment" 
Cadea anterior: "Command history docker for Krita"
Contexto:
Comment

Responderlle a