Pois (digalego):
rota: sinónimo de derrota
  derrota: 1 camiño que se fai na neve (vamos, que deixa ronsel)
        2 camiño que segue unha nave para ir dun sitio a outro.
    sin: rota, rumbo (reint:rumo)

ruta: camiño que se percorre nunha viaxe
    camiño que algúen segue para obter algo
    rumbo
  sin:itinerario.

do cal: que non o troco, ao amparo da 2ª definición de rota. (*)

[camiño: calquera tipo de via que se constrúe para enlazar un lugar a outro.]

Responderlle a