Máis que dúbida, memento: nalgún contexto, blob emprégase para referirse ao
iris do ollo (si, para corrixir a cor vermella)
-- 
Best regards,
MV

Responderlle a