Polo que vexo é unha empresa de consultas, e lendo de novo a mensaxe que me 
enviaron, parece que o que queren é como facer unha base de datos de 
tradutores. Pero a pregunta segue no aire. Mandáronvos algo así a algún de 
vós?

Responderlle a