Este é o estado agora mesmo das traducións da GUI de 4.2:

-       msg   msg/tot  w-or   w/tot-or  w-tr   ch-or   ch-tr
translated   127651   98.0%  611231   98.4%  676096  3063403  3508478
fuzzy      1115   0.9%   5390    0.9%   5852   27406   30689
untranslated   1448   1.1%   4742    0.8%    0   25057     0
total     130214     -  621363     -  681948  3115866  3539167
obsolete     3726     -  20243     -  21852   99740  112685

Non está nada mal, rapaces, tendo en conta 2 cousas:
a) Miguel aínda non enviou nengunha actualización para Koffice
b) Xosé está por Kdeedu, e hai unha ou dúas semanas que tampouco deu novos 
sinais.

Ben, agora mesmo, e non tendo en conta a módulo KOffice, os ficheiros 
incompletos son:
-
incomplete-catalog                  msg/f  msg/u  msg/f+u  
w/f  w/u  w/f+u
gl/messages/extragear-network/ktorrent.po        123   79    202  
1279  779  2058
gl/messages/extragear-office/kile.po          108   70    178  
 221  109   330
gl/messages/extragear-sysadmin/kiosktool.po       212    3    215  
1929   8  1937
gl/messages/kdeedu/kstars.po               51   391    442  
 72  889   961
gl/messages/kdeedu/parley.po               40    3    43  
 208   5   213
gl/messages/kdeedu/step_qt.po              90   353    443  
 129  1024  1153
gl/messages/playground-network/kvpnc.po         168   80    248  
 648  407  1055

Como o extragear e o playground "non" son partes de KDE, nun certo sentido (non 
seguen o mesmo ciclo de publicación), son obxectivos secundarios agora.

PRECISO CONSELLO:
@XOSÉ/MANUEL: Estades en Kdeedu? Faivos falla axuda, ou vou aos módulos 
adicionais?

Qe vaia ben (a min tal cual)
-- 
Best regards,
MV

Responderlle a