Olá,

ANUNCIO DE TRADUCIÓN ORFA

Un amigo acaba de comunicarme que a tradución do programa gpodder está orfa, e 
pode ser retomada por quen o desexe, o cal fago público mediante este correo.

Gpodder é un programa de obtención e xestión de podcasts, distribuido sob os 
termos da licenza GPL v3 ou posterior, con interface GTK, Maemo e CLI.

Os interesados poden obter máis información nesta páxina web:
        http://wiki.gpodder.org/wiki/Translations


Viveiro, 3 de xaneiro de 2009
Marce Villarino
Membro do proxecto Trasno
-- 
Best regards,
MV

Attachment: pgpZsFTRfpxBa.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a