Acabo de copiar os ficheiros do hunspell para directorio
/usr/share/myspell/dicts .É preciso para que tire o analizador morfolóxico
(particularmente, mudeille o nome aos preexistentes en mínimos).
Sen modificar máis nada (do enchant...) xa funcionaba non só o gedit, senón
tamén poedit (catálogo, opcións, lingua galician)...
Todo indica que viría de perlas unha distribución do myspell cos ficheiros
do hunspell

Responderlle a