"chat" traducídelo como "charla", "conversa", etc., ou o deixades como "chat"?

Responderlle a