Teño luz de novo, e rede. Non sei como está a cousa, pero agardo que non vos 
vaia mal a cousa, polo menos non tan mal como pol'A Mariña...
-- 
Best regards,
MV

Attachment: pgp7KAZghUbo9.pgp
Description: PGP signatureResponderlle a