Glosario de informática en-fr:
http://glossaire.traduc.org/index.php

De interese tanto como material de consulta canto como modelo de ferramenta
(abraiante a rapidez das buscas!).
Saúde, Manuel

Responderlle a