As abreviaturas das unidades das diferentes magnitudes físicas son un estándar 
internacional e  _non_ se deberían traducir; moi especialmente as do sistema 
métrico!. 

Xa sei que algún lingüísta da galega se empeña en traducir kg por cousas coma 
ql ou así (verídico, creo que o vin nun rótulo no programa do Piñeiro) pero 
carece de toda lóxica. 

Tampouco se deberían traducir cousas coma Joules> Xulios ou Watts> Watios.      
Como moito poderíades considerar, creo, cousas coma tsp de 'teaspoon' pero 
pouco máis. 

saúdos!

Responderlle a