2009/2/21 Antón Méixome <cert...@certima.net>:
> Miguel Branco escribiu:
>>
>> As abreviaturas das unidades das diferentes magnitudes físicas son un
>> estándar internacional e  _non_ se deberían traducir; moi especialmente as
>> do sistema métrico!.
>> Xa sei que algún lingüísta da galega se empeña en traducir kg por cousas
>> coma ql ou así (verídico, creo que o vin nun rótulo no programa do Piñeiro)
>> pero carece de toda lóxica.
>> Tampouco se deberían traducir cousas coma Joules> Xulios ou Watts> Watios.

O de chamarlle Xulios non o vexo problemático. Agora o que dis de non
traducir as abreviaturas ten moito sentido.

> As abreviaturas pódense traducir, os símbolos non. Aquí vai unha lista,
> incompleta, claro destes últimos. Como vedes o símbolo permanece intocado.
>
> |símbolo en. |símbolo gl.| nome en.|nome gl|
>
> " " inch polgada
>
> b b bit bit
>
> B B byte byte
>
> bps bps bit per second bit por segundo
>
> Bps Bps byte per second byte por segundo
>
> cm cm centimeter centímetro
>
> Gb Gb gigabit gigabit
>
> GB GB gigabyte gigabyte
>
> Gbps Gbps gigabit per gigabit por segundo
>
> GBps GBps gigabyte per gigabyte por
>
> h h hour hora
>
> Hz Hz hertz hertz
>
> kb kb kilobit quilobit

Chámame a atención o de quilobit, será porque nunca o vira así. O de
de deixalo coma Hertz tamén me chama a atención.

> kB kB kilobyte quilobyte
>
> kbps kbps kilobit per second quilobit por segundo
>
> kBps kBps kilobyte per quilobyte por segundo
>
> kHz kHz kilohertz quilohertz
>
> m m meter metro
>
> Mb Mb megabit megabit
>
> MB MB megabyte megabyte
>
> Mbps Mbps megabit per megabit per segundo
>
> MBps MBps megabyte per megabyte per segundo
>
> MHz MHz megahertz megahertz
>
> min min minute minutos
>
> mm mm millimeter milímetro
>
>
>       dpi ppp dots per inch puntos por polgada


Hai moitas máis medidas a considerar, pero xa é un bo comezo.

Ata logo,
            Leandro regueiro

Responderlle a