Boas, 

Quixera facervos chegar e que redistribuades se o considerades convinte, a
oferta de traballo seguinte. 

Precsase persoa programadora en Python para desenvolvemento e mellora
dunha aplicacin de localizacin en software libre.

O traballo consistir en desenvolver e completar o roadmap da aplicacin
WordForge. (http://translate.sourceforge.net/wiki/wordforge/index)

 Requirimentos: 
 - Coecementos amplos de programacin en linguaxe Python.
 - Interese no desenvolvemento de aplicacins no mbito do software libre.
 - Motivacin na elaboracin de aplicacins de localizacin en cdigo aberto.
 - Capacidade de traballo en grupo e multidisciplinar (lingua,
informtica...)
 - Titulacin superior (enxeera, licenciatura...)

 Ofrcese:
 -Contrato laboral segundo convenio durante 9 meses.
 - Xornada laboral completa.

 Contacto e mis informacin: Amador Loureiro (ama...@tagenata.com)
 ou no telfono: 981576483

Grazas. 

 

Attachment: oferta_python.odt
Description: application/vnd.oasis.opendocument.text

Responderlle a