Ola, estiven mirando no open-Tran as diferentes traducións para "ban":

Bloquear
Desterrar
Expulsar
Excluír
Vetar

Tamén sonde interese as traducións para "kick":

Botar
Expulsar

Tendo en conta que en moitos sitios se usan tanto "kick" coma "ban"
haberia que ter diferentes traducións para os dous. "ban" é moito mais
restritivo ca "kick".

A miña escolla persoal seria logo "kick"="expulsar" e
"ban"="desterrar", pero estaria ben saber a vosa opinión sobre o tema.

Ata logo,
            Leandro Regueiro

Responderlle a