> Revisando a tradución de ant-phone (isdnutils) atópome reiteradamente coas
> siglas ISDN e teño a dúbida de si traducilas ou non por RDSI.

ISDN é un dos poucos casos nos que traducimos siglas. Sempre por RDSI, sempre.

Outro caso seria UPS, que sempre se traduce por SAI.

Ata logo,
                     Leandro Regueiro

Responderlle a