Se vos parece ben, propoño incluir no glosario
Click to make changes...
Click to prevent changes

Prevent → impedir
desaconsellar "previr"  ## que é o que adoita usarse, pareceme un "falso
amigo"


-- 
"Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.ppt, .pptx

Responderlle a