[Comprobado que a mensaxe vai cara proxecto@trasno.net] Metémonos? Alguén se 
opón?

> Xa é tempo de que pasemos a dar resposta "oficial" os plantexamentos feitos
> na pasada XGN e que quedaron recollidos no resumo que nos enviou Denís.
>
> É por isto que abro este fío para que os responsables das entidades,
> proxectos, grupos, etc... a prol do SL vaian incluíndo o nome das
> asociacións (ou o que sexa) baixo os epígrafes que indico.
>
> *1.- Desexa formar parte do proceso constituínte, entendendo que para a
> adhesión final terá que ser aprobada novamente na asoc. que represento.*
> *(por o nome da entidade e o do representante nomeado pola mesma)
> *
> - Asociación (representante)
> -
>
>
> *2.- Non desexa formar parte do proceso constituínte, pero desexa estar ó
> tanto da evolución cara a considerar a futura integración.*
>
> - Asociación (representante)
> -

Responderlle a