Estou intentando completar e adaptar ao formato wikipédico o máis posible o 
artigo da Wikipedia. Vexo que algúns dos trasnegos xalle botáchedes unha man 
(vexo que o iniciou Leandro e posteriormente colaborou Miguel Branco).

Podería haber algún problema de licenzas porque algunha parte do texto estea 
copiada completamente do P+F (FAQ) de trasno.net?

Responderlle a