> > Podería haber algún problema de licenzas porque algunha parte do texto
> > estea copiada completamente do P+F (FAQ) de trasno.net?
>
> penso q non, en absoluto
>
> agora, que eu que xa levo tempo por aquí non me atrevín a botarlle man en
> serio ó artigo xq descoñezo como foi _realmente_  a  xénese de trasno e
> moita da información da wiki está claramente desactualizada. Só che
> aconsello non facer adaptacións libres do que poña na wiki e menos dar
> detalles de discusións actuais da lista.

Vale, quitarei o da discusión da lista.

Responderlle a