> Xuraría que xa se dictutiu, pero non o recordo, non conservo mails posteriores
> a un mes, e non aparece no glosario. "Bandexa do sistema"?

Ultimamente parece que a cousa tende "área de notificación" ou "zona
de notificación".

Ata logo,
            Leandro Regueiro

Responderlle a