Xuraría que xa se dictutiu, pero non o recordo, non conservo mails posteriores 
a un mes, e non aparece no glosario. "Bandexa do sistema"?

Responderlle a