administrador, así tamén desaparece a ambigüedade coa raíz / e o directorio 
inicio do administrador /root :)

Saúde!!

O malo da relixión e a súa carenza de imaxinación
--
karl

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

  • root Adrián Chaves Fernández
    • Re: root Karl García Gestido

Responderlle a