E nun contexto gráfico, podería facerse referencia ao "root" como superusuario 
ou administrador, ou mellor deixalo coma "root"?

  • root Adrián Chaves Fernández

Responderlle a