Referido ao  sistema de ficheiros

Como traduciriades writable/unwritable?

escribíbel/non escribíbel ?
modificable/non modificable ?
modificable/protexido ?

Outra máis cookie
pegada?
galleta?
cuqui?
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie--
dani

Responderlle a