Veño de rematar un COMO e deixalo ao dispor da xente en:
http://www.galpon.org/wiki/index.php/Gettext_izar_en_%22C%22
(licenza GNU/FDL)

En poucos días rematarei o de Gettext_izar en "Python" e coa mesma
traducirei o que fixen de Gettext_izar en "Bash scripting"

-- 
Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx

Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais
ISO (ODF -odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó
lixo :/

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala
galpon_min...@conf.jabberes.org

Responderlle a