>>> unha dúbida breve: traduciriades "Internet Relay Chat"? Ocórrenseme
>>> varias opcións:
>>>
>>> - Deixar "Internet Relay Chat" (porque no fondo é o nome dun
>>> protocolo, o IRC...)
>>> - traducilo, e poñer "(IRC)" ao final da frase
>>> - traducir, e listo (tamén se traduce "protocolo de transferencia de
>>> hipertexto", non?
>>>
>>> Ideas?
>>
>> Protocolo de transferencia de ficheiros (FTP)
>>
>> pois igual, en  principio as siglas non se traducen a non ser que sexan
>> organismos internacionais pero o nome si que se traduce ou adapta.
>>
>> CRC, Cyclic redundancy chec  ou comprobación de redundancia cíclica.
>>
>> No caso de que a propia sigla sexa o nome habitual coñecido, nin sequera
>> ten por que aparecer o nome completo. Pode ser este o caso
>>
>> Internet relay chat, protocolo de comunicación por chat (IRC, polas súas
>> siglas en inglés), ... ou directamente: IRC, se o contexto é suficiente para
>> non crear confusión con outros valores da propia sigla.
>
> Se cadra axude que lle botes un ollo ao documento RFC 2810 traducido:
>
> http://www.rfc-es.org/rfc/rfc2810-es.txt

Eu non o traduciria. Quizais se ando mal de espazo poría IRC directamente...

Responderlle a