> En canto á tradución posible, arestora non se ocorre nada "decente",
> apropiado, intelixible e pronunciable... porque Compilación 4.4. de
>  software KDE, queda...

Compilación de software de KDE 4.4
Colección de software de KDE 4.4
[Grupo o serie de elementos] de software de KDE 4.4
...

Todo é elixirmos unha.

Responderlle a