O traballo realizado aquí é bastante elemental e reamente nun supón un
avance na terminoloxía informática en ningún sentido. Case mellor así porque
a política de reutilización é francamene abraiante vindo de quen vén a
cousa... por certo, non aparece indicación de QUEN estivo ou está
traballando do proxecto, como se fose algo do que ninguén se sinta
orgulloso, precisamente.

===========

O *COETG* e a *AETG* informan aos usuarios que co fin de poder visualizar
certos contidos da páxina pode ser necesario dispoñer de software específico
para visualización de certos documentos (por exemplo: documentos en pdf,
documentos Word, documentos Excel e documentos Power Point). Existen
programas gratuítos para tal fin.

*Propiedade Intelectual*

O *COETG* e a *AETG* son os propietarios intelectuais dos materiais
procesados, dos recursos desenvoltos e dos contidos difundidos a través da
rede no proxecto do Diccionario Galego das TIC.

Todo o contido da presente páxina, incluíndo as súas imaxes, gráficos,
texto, e todo tipo de datos, son propiedade do *COETG* e a *AETG*, así como
o código fonte, o deseño e a estrutura da páxina. O *COETG* e a *AETG* teñen
en exclusiva o exercicio dos dereitos de reprodución, distribución,
modificación e comunicación dos mesmos, así como todos os dereitos de
explotación en calquera das súas formas.

Todo o contido da páxina atópase protexido pola normativa en materia de
propiedade intelectual e industrial, e a posible consulta ou descarga de
material da páxina non conleva en ningún caso a cesión de ningún tipo de
dereito sobre a propiedade intelectual ou industrial do citado material ou
contido.

Non se permitirá a visualización, descarga e impresión dos contidos da
páxina web se se realiza con fins publicitarios ou comerciais, ou para a súa
distribución, comunicación pública ou modificación e, en xeral, nos casos
nos que devanditos actos sexan incompatibles cos fins desta páxina. No resto
dos casos, debe procederse a citar a fonte.

En todo caso, os logos, gráficos, imaxes, iconas, etc. que formen parte da
páxina web, non se poderán utilizar por separado do texto ao que acompañen
ou do resto de imaxes ou gráficos do que formen parte.

Toda información que os usuarios da páxina web poidan facilitar como
suxestións, propostas, etc., considéranse recibidas e cedidas a título
gratuíto, polo que se prega que se absteñan de enviar toda aquela
información que non teña o citado carácter.

Responderlle a