O Sábado, 12 de Decembro de 2009 15:13:32 Antón Méixome escribiu:
> O traballo realizado aquí é bastante elemental e reamente nun supón un
> avance na terminoloxía informática en ningún sentido. Case mellor así
>  porque a política de reutilización é francamene abraiante vindo de quen
>  vén a cousa... por certo, non aparece indicación de QUEN estivo ou está
> traballando do proxecto, como se fose algo do que ninguén se sinta
> orgulloso, precisamente.
>

Lembro que in illo tempore, na xuntanza en Santiago esa do G11n (a chachi, a 
de dous días), falando con este home da parte de Abadín que está en Ubuntu... 
cago na ostia, volvín esquecer o nome... houbo algún comentario acerca de que 
se dera ou se estaba por dar unha dotación económica do copón ao Colexio de 
Enx de Teleco para a realización dun dicionario das TIC.  Supoño que este é o 
resultado.

En fin, non vou dicir que isto marque un antes e un despois no sentido indicado 
por outros, dado que no meu caso na actualidade adáptaseme mellor andar a 
mudar cueiros, pero non deixa de máis do mesmo: empregar cartos públicos para 
xerar propiedades privadas (neste caso a intelectual).

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a