Olá:

A ver logo, quería ir movendo este tema un pouco.

Podedes pasarme unha copia de pootle.prefs (se non me equivoco debe
andar por /etc/pootle

Podedes pasarme un ls -lr de /var/lib/pootle/po ?

Pode algunha alma caritativa facer algo do estilo disto ?

export BASE_REPO=$basePootle/KDE-gui #####ACHTUNG! isto debe ser a
base dos proxectos de traducion en pootle + kde

# #criamos os cartafoles base
mkdir -p $basePootle/KDE-gui

#agora os svn checkout
for place in trunk/l10n-kde4/{templates,$code}; do
  if [ -d $BASE_REPO/$place -a ! -d $BASE_REPO/$place/.svn ]; then
    echo $BASE_REPO/$place
    svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/$place $BASE_REPO/$place
  else
    echo "non: " $BASE_REPO/$place
  fi
done

(vaaaaaale, aínda que isto poña os ficheiros no sitio, non ha permitir
entregar o traballo feito, iso deixémolo para cando alguén, quen sexa,
se poña en contacto para ver como arranxamos o da chave ssh.)

Responderlle a