Ola, quería que alguén me confirmara que "radius" (a metade do
diámetro) se traduce como "raio" e non como "radio". Ou ao revés, que
o vin das dúas maneiras e xa non me aclaro.

Responderlle a