Ola rapaces,

preciso dunha tradución para "The quick brown fox jumps over the lazy
dog." a típica frase que aparece para mostrar texto de exemplo. Coido
que se falara disco fai algún tempo pero non encontro nada.

Grazas

Responderlle a