Parabéns e grazas!

Xosé

2014-06-07 11:55 GMT+02:00 Adrián Chaves Fernández <adriyeticha...@gmail.com>:
> Para que non pareza que o proxecto anda parado, pensei que o mellor sería
> facer un resumo tanto do que estiven a facer estes últimos meses como do que
> estou a facer agora en relación co corrector de galego.
>
> Actualización de módulos e solución de erros
> ============================================
>
> Estou procurando facer tarefas de mantemento do corrector cada certo tempo.
> Estas tarefas inclúen:
>
>   • Solucionar erros dos que se informou mediante Github¹.
>   • Solucionar erros dos que se informou no wiki de Trasno².
>   • Actualizar os módulos de vocabulario e suxestións susceptíbeis de
>    requirir actualizacións, ben manualmente (coma no caso das suxestións da
>    Galipedia) ou ben automaticamente (que por sorte é o caso maioritario).
>
> Os cambios relacionados con estas tarefas de mantemento que levo feitos dende
> o 13 de outubro do ano pasado están listos para integrarse co almacén
> principal en calquera momento:
>
>   https://github.com/meixome/hunspell-gl/pull/191
>
> Estes cambios inclúen a creación dun novo módulo, «drag», que substitúe ao
> «volga» como módulo principal de vocabulario. O módulo é basicamente o «volga»
> con modificacións baseadas en diferencias entre o DRAG e o VOLGa que se foron
> detectando.
>
> Os cambios tamén inclúen unha morea de vocabulario que non contemplan nin o
> DRAG nin o VOLGa, vocabulario suxerido en distintas páxinas e na lista de
> correo de Trasno no pasado. Este vocabulario foi engadido ao módulo de
> «comunidade», o módulo onde se está a gardar vocabulario que non está apoiado
> por fontes que teñan módulo de seu.
>
>
> Limpeza do módulo de comunidade
> ===============================
>
> Desde que efectuamos a separación dos ficheiros fonte do corrector en módulos,
> todo o vocabulario do corrector que non procedía do VOLGa meteuse nun módulo
> separado, «comunidade». O obxectivo do módulo «comunidade» é o de albergar
> vocabulario e suxestións suxeridas por usuarios que aínda non están en ningún
> outro módulo, e para as que non se dispón dunha fonte a partir da cal crear un
> módulo que as conteña.
>
> Por exemplo, suxeriuse a palabra «autoestima». Esta palabra non está nin no
> VOLGa nin no DRAG. Ata que se atope outra fonte “oficialista” que contemple a
> existencia da palabra, «autoestima» engadiuse ao módulo «comunidade».
>
> Ao principio da súa creación, o módulo «comunidade» estaba repleto de
> vocabulario (especialmente de topónimos) do que era posible atopar fontes. Así
> que decidín poñerme a buscar fontes que contemplasen termos de «comunidade»,
> creando módulos para esas fontes e eliminando os termos de «comunidade».
>
> Como resultado o contido do módulo «comunidade» reduciuse de maneira drástica,
> e agora contamos cunha chea de módulos novos ou estendidos que poden
> actualizarse de maneira automática: ceg (Confederación de Empresarios de
> Galicia), microsoft, santiago (concello), udc, usc, uvigo, wikipedia e
> wiktionary.
>
> Estes cambios tamén están listos para integrarse co almacén principal en
> calquera momento:
>
>     https://github.com/meixome/hunspell-gl/pull/192
>
>
> Automatización do módulo «drag»
> ===============================
>
> No que estou traballando nestes momentos, dende hai un par de semanas, é en
> automatizar a xeración do módulo «drag» a partir do contido das entradas do
> dicionario da Real Academia Galega³.
>
> Supoñendo que o dea conseguido, isto permitiríanos:
>
>   • Incluír no corrector vocabulario que foi engadido ao DRAG pero non
>    estaba no VOLGa (do que aínda non sabemos, algunhas destas diferencias
>    xa se corrixiron manualmente a medida que se descubriron).
>     • Detectar cando a RAG engada novas entradas ao dicionario ou 
> modifique
>    entradas en aspectos que afecten á ortografía (e.g. a transitividade dos
>    verbos).
>   • Poder adaptar facilmente o corrector a calquera cambio no formato ou
>    calquera nova funcionalidade de Hunspell.
>
> Estou a usar o contido actual do módulo «drag» como referencia para asegurarme
> de que o contido xerado automaticamente non introduce erros ou elimina
> vocabulario ou datos de contexto que fornece o contido actual do módulo, e de
> momento estou bastante seguro de que conseguirei esta automatización co tempo.
>
>
> Máis nada :)
>
>
> —
> ¹ https://github.com/meixome/hunspell-gl/issues
> ²
> http://wiki.trasno.net/Coordinaci%C3%B3n_do_desenvolvemento_do_corrector_Hunspell_de_galego#Erros_e_propostas_pendentes
> ³ www.realacademiagalega.org/dicionario
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a