Edito o aasunto . Este fío hai que marcalo para poder recuperalo ben
cando faga falta

O 14 novembro 2014 17:11, Antón Méixome <cert...@certima.net> escribiu:
> Lonxe diso, a min paréceme unha necesidade bastante grande (check,
> checkbox, verify, valid, etc.)
>
> De feito eu penso que "check" non é un termo senón unha palabra xeral.
> Peeeeero check box ou check mark, si o son
>
> Para min, o ideal sería traducir check box (ou checkbox ou check-box
> porque creo que son simples variantes) como «caixa de confirmación»
>
>
> A seguir unha chapa completa :-)
>
>
> O 14 novembro 2014 14:27, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com> escribiu:
>> Na miña opinión...
>>
>> Estades a confundir o que é a propia «✓» e o que hai tras ela. Certo que
>> tras ela hai comprobacións e ou verificacións, máis do que falamos é do que
>> ve a xente e, teño para min, que o que ve a xente é|son unha|dúas
>> «marca(s)».
>>
>> Pensemos nunha conversa entre dous mozos ...
>> - non viches que ten dúas marcas?
>> - e iso que quere dicir?
>> - pois que xa leu a túa mensaxe
>> ...
>>
>
> Tamén podería ser
>
> - non viches que ten dous chirimbolos ou dous choios deses?
>
>> Por veces, de darlle voltas ao evidente caemos en expresións técnicas de
>> máis en interfaces que deben ser moi inmediatas.
>>
>
> É certo, pero ese non é o contexto da terminoloxía. Os falantes
> utilizamos en xeral todo tipo de atallos e comodidades pero iso non
> evita que na adaptación dun uso moi específico debamos precisar porque
> é certo que non sempre debemos ser exactos, a risco de ser pedantes
> mais para iso existen os hiperónimos, as palabras baúl, etc.  Non
> somos nós os que retorcemos as palabras, son as cousas que son
> retortas.
>
>  A ver senón como explicamos o que fai o WhatApp  -que é o caso que tratamos-:
>
> «
> What are those check marks next to my messages?
>
> Check marks will appear next to each message you send. Here is what
> each one indicates:
>
> ✓message successfully sent.
> ✓ ✓message successfully delivered to the recipient's phone.
> (en azul) ✓ ✓the recipient has read your message.
>
> In a group chat, the second check marks will appear when all
> participants in the group have received your message. The two blue
> check marks will appear when all participants in the group have read
> your message.
>
> The Message Info screen shows you who has seen your message and when.
> Learn more about the Message Info screen on Android | iPhone |
> BlackBerry | Windows Phone | Nokia S40 | Nokia S60 | BlackBerry 10.
>
> If you only see a single check mark next to your message, there is
> likely nothing wrong with WhatsApp or your phone. There may be several
> reasons why your message has been sent, but not delivered to your chat
> partner:
>
> Their phone might be off.
> They could be sleeping, especially if they live in a different time zone.
> They might be experiencing network connection issues.
> They might have seen the notification on their screen, but did not
> launch the app (especially common if the recipient uses an iPhone).
> They might have blocked you.
> »
>
> E dicir, envío → entrega → lectura/recepción. De feito en galego sería
> traducible a palabras como "xustificante de recepción"  pero nos tres
> casos emprega un símbolo, que símbolo?
>
> Estas son as traducións oficiais próximas
>
> En español
> Los ticks o palomitas son importantes porque indican el estado de
> envío y recepción de un mensaje.
>
> En portugués
> Os tiques irão aparecer ao lado de toda mensagem que você enviar. Aqui
> você encontra o que cada um significa:
>
> En francés
> Les coches vont apparaître à côté de chaque message que vous envoyez.
>
> Segundo o anterior, a tradución ao galego debería ser «tic» ou «tique»
>
>
>
> Traducións en galego de WhatsApp (non está nin check mark, nin tick)
> ==========================
>
> Read receipts
> Confirmacións lectura
>
> Ticket
> Billete
>
> We couldn't call your number. Please check your number and try again later
> Non puidemos chamar ó teu número. Por favor revísao e téntao máis tarde.
>
> Unable to connect. Please check that you are connected to the Internet
> and try again.<br><br>%s
> Non se puido conectar. Comprobe que está conectado á Internet e ténteo
> outra vez.<br><br>%s
>
> Sorry, we're unable to verify your device because you're using an
> unsupported platform. Please check our website %s for supported
> platforms.
> Sentímolo, non podemos verificar o seu dispositivo porque está a usar
> unha plataforma incompatible. Por favor, visite a nosa web %s para
> consultar as plataformas compatibles.
>
> Unable to check status. Would you like to check system status on the web?
> Non se puido comprobar o estado. Quere comprobar o estado do sistema no web?
>
> There was a problem processing your purchase. Please check again later.
> Houbo un problema ao procesar a súa compra. Por favor, ténteo máis tarde.
>
> Sorry, WhatsApp was unable to complete initialization. Please check
> that you are connected to the Internet and try again.<br><br>%s
> Desculpe, WhatsApp non puido completar a inicialización. Confirme que
> está conectado á Internet e ténteo outra vez. <br><br>%s
>
> Unable to check eligibility. Please try again later.
> Non se pode comprobar a elixibilidade. Por favor, téntao de novo máis tarde.
>
> Check out WhatsApp Messenger for your smartphone. Download it today from %s
> Descobre WhatsApp Messenger para o teu móbil. Descárgao dende %s
>
> Unable to check status. Would you like to check system status on the web?
> Non se puido comprobar o estado. Quere comprobar o estado do sistema no web?
>
> There was a problem processing your purchase. Please check again later.
> Houbo un problema ao procesar a súa compra. Por favor, ténteo máis tarde.
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a