Boas:

Iso é, a proposta, pregunta é que vos parece implantación.

http://academia.gal/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1923661
http://academia.gal/dicionario_rag/searchNoun.do?nounTitle=implantar

vendo outras traducións, francés, italiano, español que optan ou por algo parecido a deployment ou implementar opcións que non son válidas.
Temos o portugués que opta por implantaçao

sobre despregar aparte de que o dicionario non recolle despregamento diría que a definición on acae tan ben como implantación que diría se aproxima máis ó concepto do que se está a tratar.

Como o vedes?Dani

On 26/02/16 18:51, Antón Méixome wrote:


O 26 febreiro 2016 18:36, Xurxo Barreiro <xu...@findomundo.es <mailto:xu...@findomundo.es>> escribiu:

  O Venres, 26 de Febreiro de 2016 18:18:52 Dani escribiu:
  > Boas:
  >
  > Busco tradución para deployment
  > https://en.wikipedia.org/wiki/Software_deployment
  >
  > A modo de curiosidade o tradutor de google para español propón
  > implementación e para o galego replanteo termo que non recolle o
  > dicionario de galego sendo a tradución reformular.
  >
  >
  > Algunha proposta?
  >
  > implantación?
  >
  > Agora que acabo de mirar resulta implantación que para o
  portugués é a
  > tradución que propón o google?

  Eu para «deploy» uso «despregar». Segundo o DRAG:
  2. Poñer en práctica, dispor [algo] para un fin.

  Como substantivo, inda que non consta no dicionario, uso
  «despregue». (o
  corrector si que mo admite, curiosamente).


  «Implementar» non me parece correcto. Implementar un software
  significa que
  inda non existe e estalo creando. No caso de «deploy» o software
  xa existe, o
  que fas é dispoñelo para ser usado. (instalalo nas máquinas
  finais, configuralo,
  etc.).Implementar é unha cousa, o que dicía Dani é implantacion, que me parece aceptable.

Outras opcións poderían ser "poñer en marcha/servizo/a disposición" ou despregamento. Que o corrector dea como correcto despregue pode ser
- un erro do corrector
- un participio (adxectivo) truncado do verbo despregar

Isto último vouno comprobar


_______________________________________________
proxecto mailing list
proxecto@trasno.net
http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto


_______________________________________________
proxecto mailing list
proxecto@trasno.net
http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto

Responderlle a