+1

O 11 maio 2016 12:36, Santiago Saavedra <ssaave...@gpul.org> escribiu:

> Na miña humilde opinión persoal (e con iso non quero dicir que sexa a
> a do GPUL), máis pernicioso ca todo iso incluso, afondando máis no que
> chega a significar democracia:
>
> A lei que regula LexNET lee no seu Artigo 15:
>
> Artículo 15. Administración del sistema.
> 1. El Ministerio de Justicia, encargado de administrar y mantener el
> entorno operativo y disponibilidad del sistema, podrá suscribir
> convenios de  cooperación tecnológica con las Comunidades Autónomas
> que hayan recibido los traspasos de funciones y servicios en relación
> con los medios materiales de la Administración de Justicia, para la
> implantación del sistema electrónico denominado LexNET en sus ámbitos
> territoriales  correspondientes.
> Dichos convenios se ajustarán a las características del sistema y
> respetarán las garantías establecidas en este real decreto.
>
> Polo tanto, sumado á obligatoriedade de uso da maioría de entidades
> (Artigos 4 e 5), fai efectivo o subxugamento do poder xudicial
> totalmente ao executivo, xa que pasa a custodiar e administrar a
> información destoutro.
>
> Nun caso de corrupción executiva, o poder xudicial, obrigado a
> introducir neste sistema os documentos probatorios pertinentes, o
> executivo podería mesmo facelos desaparecer, e dende logo, preparar a
> súa propia defensa con información privilexiada. Por dicir algunha
> posibilidade.
>
>
> 2016-02-14 18:17 GMT+01:00 Antón Méixome <cert...@certima.net>:
> > Lexnet non é un "sistema" calquera, leva uns 10 anos de
> > desenvolvemento co obxectivo de converterse na administración dixital
> > de todas as facetas da xustiza, un sistema que globaliza o uso do
> > dixital e eliminará o uso do papel.
> >
> > O problema son os detalles:
> > Déixovos para lectura, un artigo que levaba tempo esperando. Alguén
> > con coñecemento directo e excelente criterio:
> >
> > Un extracto:
> >
> > «se está utilizando una tecnología propietaria, se están utilizando
> > máquinas que solamente funcionan con un determinado Java, no se está
> > cifrando la información, la identificación de los usuarios esté en
> > manos de ActiveX (diseñado por una empresa que ha tenido gravísimos
> > fallos de seguridad) y los formatos exigidos (como el PDF) hacen que
> > el sistema no sea interoperable.»
> >
> >
> http://www.baquia.com/tecnologia/base-tecnologica-lexnet-inconstitucional
> >
> >
> > Trasno levou este asunto ás reunións coa AMTEGA pedindo que se estude
> > a fondo, debido á transcendencia, do mesmo calibre que o software que
> > se utiliza no sistema educativo.
> >
> > Aquí están en xogo os dereitos dos cidadáns e mesmo a calidade da
> > democracia na nosa sociedade. Por non falar das garantías para o uso
> > do noso idioma, da invasión de competencias autonómicas ou da
> > indefensión cando se produzan todo tipo de problemas de funcionamento
> > ou do monopolio tecnolóxico en que queda encerrado todo.
> > _______________________________________________
> > Guls mailing list
> > g...@mancomun.org
> > http://listas.mancomun.org/mailman/listinfo/guls
>
>
>
> --
>
> Santiago Saavedra
> Grupo de Programadores e Usuarios de Linux
> _______________________________________________
> Guls mailing list
> g...@mancomun.org
> http://listas.mancomun.gal/mailman/listinfo/guls
>
_______________________________________________
proxecto mailing list
proxecto@trasno.net
http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto

Responderlle a