Debo andar algo despistado. Non caera na conta de desconfiar ata hoxe.

Como traducimos isto?  Privacidade ?

Pois resulta que esta palabra *non-existe nin no DRAG, nin no Digalego. En
portugués si, pero como puro calco do inglés, coma sempre.

Ándame rondando a forma "privanza", que non queda mal para

Privacy Policy → Normas de privanza

e fai parella con Security → Seguranza

... xa me dou conta de que é un pouco escandaloso e sería un resgate case
medieval. A alternativa é o anglicismo. O que nós temos é un castelanismo
que parece provir de América latina (onde nace «privacidad»).

O calco directo español de privacy é privacía.


Relacionado: non hai problema ningún curiosamente con «privativo» porque
vén do léxico xurídico.

Opinións?
_______________________________________________
proxecto mailing list
proxecto@trasno.net
http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto

Responderlle a