W dniu pią, 22.03.2019 o godzinie 11∶33 +0100, użytkownik Aleksander
Podsiadły napisał:
> Without 

Should be: without option --nodeps rpm can't find proper
libpcre.so.1()(64bit) in standard paths.


-- 
Pozdrawiam/Regards,
mgr inż. Aleksander Podsiadły
starszy informatyk
Urząd Gminy Mniów
ul. Centralna 9
26-080 Mniów
tel:  +48 413737002 ext. 119
fax:  +48 413737024
mail:  a...@mniow.pl
    a...@mniow.eu
jid:  a...@jabber.mniow.pl
gg:   9150578---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: qmailtoaster-list-unsubscr...@qmailtoaster.com
For additional commands, e-mail: qmailtoaster-list-h...@qmailtoaster.com

Reply via email to