Re: lỗi font: đích thị là do font chữ

2007-09-16 Hội thoại Minh Ngọc Lê
Mình đã thử, với font Tahoma thì hiển thị rất tốt còn với font bitstream và
sans-serif thì vẫn bị như cũ. Ngoài ra mình có làm 1 thử nghiệm kết quả là
thế này:
http://picasaweb.google.com/cumeo89/OpenOffice/photo?authkey=U-Vfl94gTj0#5110701399258509346
Không hiểu vấn đề là làm sao???
Vào ngày 16/09/2007, Clytie Siddall [EMAIL PROTECTED] viết:


 Hay quá ! :D

 (Minh cũng kiểm tra đoạn văn:


 http://picasaweb.google.com/lh/viewPhoto?uname=cumeo89aid=5110350534790164449iid=5110350624984477698

 hiển thị đẹp hơn bằng phông khác chưa?)

 Mong muốn nhà phát triển sửa chữa lỗi này trong bản
 xây dựng 2.3 kế tiếp (thay đổi thành Deja Vu Sans hay
 phông URWVN) nhưng trong khi đợi, người dùng Windows có
 thể thay đổi phông trong tập tin CSS trong thư mục «
 đường_dẫn_cài_đặt/help/vi ».

 Clytie

 Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
 http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n




Re: lỗi font: đích thị là do font chữ

2007-09-16 Hội thoại Nam T. Nguyen
Co' le~ la` pre-composed vs combined unicode.
Nam

On 9/16/07, Minh Ngọc Lê [EMAIL PROTECTED] wrote:
 Mình đã thử, với font Tahoma thì hiển thị rất tốt còn với font bitstream và
 sans-serif thì vẫn bị như cũ. Ngoài ra mình có làm 1 thử nghiệm kết quả là
 thế này:
 http://picasaweb.google.com/cumeo89/OpenOffice/photo?authkey=U-Vfl94gTj0#5110701399258509346
 Không hiểu vấn đề là làm sao???
 Vào ngày 16/09/2007, Clytie Siddall [EMAIL PROTECTED] viết:
 
 
 Hay quá ! :D
 
 (Minh cũng kiểm tra đoạn văn:
 
 
 http://picasaweb.google.com/lh/viewPhoto?uname=cumeo89aid=5110350534790164449iid=5110350624984477698
 
 hiển thị đẹp hơn bằng phông khác chưa?)
 
 Mong muốn nhà phát triển sửa chữa lỗi này trong bản
 xây dựng 2.3 kế tiếp (thay đổi thành Deja Vu Sans hay
 phông URWVN) nhưng trong khi đợi, người dùng Windows có
 thể thay đổi phông trong tập tin CSS trong thư mục «
 đường_dẫn_cài_đặt/help/vi ».
 
 Clytie
 
 Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
 http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n