Mình đã thử, với font Tahoma thì hiển thị rất tốt còn với font bitstream và
sans-serif thì vẫn bị như cũ. Ngoài ra mình có làm 1 thử nghiệm kết quả là
thế này:
http://picasaweb.google.com/cumeo89/OpenOffice/photo?authkey=U-Vfl94gTj0#5110701399258509346
Không hiểu vấn đề là làm sao???
Vào ngày 16/09/2007, Clytie Siddall <[EMAIL PROTECTED]> viết:
>
>
> Hay quá ! :D
>
> (Minh cũng kiểm tra đoạn văn:
>
>
> http://picasaweb.google.com/lh/viewPhoto?uname=cumeo89&aid=5110350534790164449&iid=5110350624984477698
>
> hiển thị đẹp hơn bằng phông khác chưa?)
>
> Mong muốn nhà phát triển sửa chữa lỗi này trong bản
> xây dựng 2.3 kế tiếp (thay đổi thành Deja Vu Sans hay
> phông URWVN) nhưng trong khi đợi, người dùng Windows có
> thể thay đổi phông trong tập tin CSS trong thư mục «
> đường_dẫn_cài_đặt/help/vi ».
>
> Clytie
>
> Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
> http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n
>
>

Trả lời cho