No to potěš koště. Nechci ani domyslet jak mi tohle vykreslí OSMScout 
až udělám nový import... Vyzná se tu někdo v indoor mapování? Je to tohle 
správně?

Lukáš

Dne pondělí 19. září 2016 14:48:12 CEST Matěj Cepl napsal(a):
> Dobrý den,
> 
> tohle není z mé serie „koukejte co nám tam ti … narvali za
> kraviny“, ale jsem spíše zmaten.
> https://www.openstreetmap.org/changeset/42257266
> 
> Bydlím nedaleko, takže tohle nákupní centrum znám velmi důvěrně
> (až moc ;)), ty data více méně odpovídají realitě (nekontroloval
> jsem úplně krám po krámu), ale … je to tohle opravdu jak si
> představujeme, že má OpenStreetMap vypadat (a ano, je tam ještě
> spousta krámů, které chybí http://www.atrium-flora.cz … namátkou
> moje oblíbená kavárna Paul v -2 a Pizzeria Detaillo v 2).
> 
> A samozřejmě děkuji Petrovi Bremerovi za neuvěřitelné množství
> práce, kterou tomuhle věnoval.
> 
> Matěj
> 
> --
> https://matej.ceplovi.cz/blog/, Jabber: mc...@ceplovi.cz
> GPG Finger: 3C76 A027 CA45 AD70 98B5  BC1D 7920 5802 880B C9D8
> 
> ..every Man has a Property in his own Person. This no Body has
> any Right to but himself. The Labour of his Body, and the Work of
> his Hands, we may say, are properly his. .... The great and chief
> end therefore, of Mens uniting into Commonwealths, and putting
> themselves under Government, is the Preservation of their
> Property.
>     -- John Locke, "A Treatise Concerning Civil Government"
> 
> 
> _______________________________________________
> Talk-cz mailing list
> Talk-cz@openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

_______________________________________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

Odpovedet emailem