SilverSpace napisa:
> Baš sam danas naletio da i http://www.gradskagroblja.hr/default.aspx?id=241
> koriste OSM kartu a da to nigdje nisu naznačili

Nije to OSM. Izgleda kao karta koja je nekad bila na hak.hr.


_______________________________________________
Talk-hr mailing list
Talk-hr@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-hr

Reply via email to