Treba ići na tražilicu pokojnika, npr.

http://www.gradskagroblja.hr/default.aspx?id=382

Tamo je pozadina itekako OSM.

2018-03-11 16:52:35 Ivan Delac (ivan.ne...@gmail.com):

> SilverSpace napisa:
>> Baš sam danas naletio da i http://www.gradskagroblja.hr/default.aspx?id=241
>> koriste OSM kartu a da to nigdje nisu naznačili

> Nije to OSM. Izgleda kao karta koja je nekad bila na hak.hr.


> _______________________________________________
> Talk-hr mailing list
> Talk-hr@openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-hr


_______________________________________________
Talk-hr mailing list
Talk-hr@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-hr

Reply via email to