On 11.03.2018 16:52, Ivan Delac wrote:
SilverSpace napisa:
Baš sam danas naletio da i http://www.gradskagroblja.hr/default.aspx?id=241
koriste OSM kartu a da to nigdje nisu naznačili

Nije to OSM. Izgleda kao karta koja je nekad bila na hak.hr.

Krivi link je silverspace poslao.

Glavna karta je Mireo, a tražilica je OSM:
http://www.gradskagroblja.hr/default.aspx?id=382


_______________________________________________
Talk-hr mailing list
Talk-hr@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-hr

Reply via email to