++ 23/11/09 17:45 +0100 - Stefan de Konink:
>Licentie van het moment van downloaden was ccbysa.

Gezien Martijn's bedenkingen is het wellicht zinvol om iets uitgebreider 
te zijn. Zou je misschien kunnen aangegeven op basis waarvan je de claim 
kunt maken dat het om CC BY-SA gelicentieerd materiaal gaat?


-- 
Rejo Zenger . <r...@zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl@openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl

Antwoord per e-mail aan