Hola,
acabant la traducció de l'Aviram, em trobo amb aquest tema.
Fins ara la majoria de cadenes tenien només 'Benvingut' però podria
substituir-ho per 'Benvingut/da'. Quina és l'opció preferible?

Salut!
-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
  web: http://drac.homelinux.org
 email: [EMAIL PROTECTED]
  gpg: B67B43DC

 All that you touch You Change.
 All that you Change Changes you.
 The only lasting truth is Change
             O.Butler
------------------------------------------------------

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

Respondre per correu electrònic a